메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME Hỏi đáp/Đề xuất

Hỏi đáp/Đề xuất

Đồng ý với việc thu thập - sử dụng thông tin cá nhân

Chương trình này chỉ thu thập - sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích dưới đây và tuyệt đối không sử dụng và các mục đích khác.

 • 1. Nội dung thông tin cá nhân xử lý : Hỏi đáp/Đề xuất (Nội dung bắt buộc: Họ tên, Email)

  2. Cách thu thập thông tin cá nhân : Menu Hỏi đáp/Đề xuất trên Trang chủ

  3. Thời gian lưu trữ & xử lý thông tin cá nhân:

  Danh sách hỏi đáp của khách hàng

  Lý do lưu trữ: Trả lời hỏi đáp

  Thời gian lưu trữ: 1 năm

2. Thông báo về việc ủy thác xử lý thông tin cá nhân

 • • Đơn vị nhận ủy thác xử lý thông tin cá nhân & Nội dung công việc ủy thác xử lý
  Cơ quan ủy thác xử lý thông tin cá nhân của công ty và nội dung công việc ủy thác như sau

  [Xử lý nghiệp vụ]
  - Cơ quan ủy thác xử lý : Concentrix Korea
  - Nghiệp vụ ủy thác xử lý : Vận hành hệ thống

  Trong trường hợp các nội dung đã được đồng ý trên đây có thay đổi, công ty sẽ thông báo hoặc xin phép lại.
  Ngoài ra, quý vị có thể kiểm tra các nội dung trên đây bất kỳ lúc nào thông qua ‘Chính sách xử lý thông tin cá nhân’ ở bên dưới Trang chủ.
Hỏi đáp
Loại hình câu hỏi

*Hỏi đáp qua Email sẽ được trả lời sau khi nhân viên tư vấn xác nhận nội dung câu hỏi trong giờ làm việc của ngày thường nên câu trả lời cho câu hỏi quý vị đã hỏi sẽ có thể bị chậm lại vào ngày thứ bẩy/chủ nhật/ngày nghỉ lễ tết.

 
TV, 모니터 등 완제품 문의는 LG전자 홈페이지를 이용해주세요. LG전자 홈페이지 바로가기

Câu hỏi liên quan đến sản phẩm quý vị có thể hỏi tại Trang.

 

Câu hỏi liên quan đến tuyển dụng quý vị có thể hỏi tại trang (https://apply.lg.com).

TOP